Členové spolku

Poř.č.: Jméno a příjmení Poznámka I.
1. KUDLÍK Dušan Sklep rodiny
Kudlíkovy
2. KUDLÍKOVÁ Bohuslava
3. MARKEL Martin Vinařství
Markel
4. MARKEL Marika
5. ŠRUBAŘOVÁ Marie U Šrouba
6. ŠRUBAŘ Pavel
7. CHOLEVA Jan U Cholevů
8. KADLECOVÁ Jaroslava Sklep
U Kadleců
9. KADLEC Jan
10. GAZDA Jan Sklep
U Gazdů
11. GAZDOVÁ Světluše
12. GLASER Vít Vinný sklep Glaserovi
13. MATOLA Pavel
14. MATOLOVÁ Světla
15. VALOVÁ Vlasta
16. JUHAŇÁK Martin Sklep
U Martina a Dany
17. JUHAŇÁKOVÁ Dana
18. VASMANSKÝ Jan Sklep u Vasmanských
19. VASMANSKÁ Alžběta
20. CHALOUPECKÁ Radka U Jarana
21. KAŠŠA Emil U Emila
22. ŽIŠKA Zbyněk Vinařství Žiška
23. KOŘÉNEK Jan U Kořénků
24. KOŘÉNKOVÁ Žaneta
25. KARÁSEK Josef Sklep U Karásků
26. KARÁSEK Štefan
27. ZÁLEŠÁK Bohumil, ml. U Boba a Erika
28. ZÁLEŠÁK Bohumil, st.
29. ZÁLEŠÁKOVÁ Erika
30. OPATŘIL Jaroslav Sklep U Rudolfa
31. MÜHLBERGER Petr Vinařství MÜHLBERGER
32. PEKÁREK Tomáš Vinařství Pekárek
33. ŠUBRTOVÁ Blanka Sklep U Šubrtů
34. ŠUBRT Štefan
35. CHOLEVA Šimon Sklep U Šimona
36. CHOLEVOVÁ Helena
37. MÜHLBERGEROVÁ Růžena
38. KOLÁŘ Petr
39. SAMKOVÁ Aneta Vinný sklep
U Samků
40. SAMEK Petr
41. VESELÝ František U Veselých Bosáků
42. VESELÁ Dita
43. ŠVACH Ladislav